[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  เมนูหลัก
QAMS(SAR ONLINE)

เว็บไซต์โรงเรียน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ้านแก่นวิทยา อ.เชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6( อ่าน : 193 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอินทนง จันตา
6/มี.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
2 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ14101 หน่วยที่ 4 : All Around Me( อ่าน : 216 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวรัตนา จองคำ
19/ก.พ./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
3 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 365 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุติกานต์ หาญชนะ
26/ธ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
4 รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย( อ่าน : 295 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอัญชลี วงศ์สว่าง
6/ธ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
5 แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5( อ่าน : 327 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ
13/พ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชุดที่ ๑ เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก็ส (ฉบับนักเรียน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยที่ ๔ เรื่องความลับของสาร( อ่าน : 437 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนิตยา ปาละ
6/ต.ค../2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
7 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ๑,๐๐๐ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒( อ่าน : 432 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวาสณา กุณา
5/ต.ค../2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
8 รายงานผลการประเมินโครงการน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ( อ่าน : 427 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
14/ก.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
9 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 746 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายมงคล พิผ่วนนอก
30/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
10 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหาร ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 725 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเนาวรัตน์ พิผ่วนนอก
30/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
11 นวัตกรรมชุดกิจกรรมการปลูกหอมแบ่ง( อ่าน : 451 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอุเทน แก้วหลวง
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
12 ผลงานทางวิชาการแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ( อ่าน : 424 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอนุวัฒน์ ธรรมวงค์
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
13 นวัตกรรมชุดกิจกรรมปลูกผักชีฝรั่งในกระสอบ( อ่าน : 368 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุวิต ชอบจิต
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
14 รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี( อ่าน : 407 / ดาวน์โหลด : 181 ) เจ้าของ เพราพิลาส น้อยหลู่
27/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
15 บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑( อ่าน : 360 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
20/ก.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
16 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕( อ่าน : 355 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุวภา คำมา
29/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
17 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง All Around Me( อ่าน : 527 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมา
14/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
18 ผลการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 473 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววิวาลักษณ์ อินต๊ะใจ
7/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
19 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ( อ่าน : 652 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจินดาภา ละฟู่
18/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me( อ่าน : 720 / ดาวน์โหลด : 189 ) เจ้าของ นางยุพา ตินารี
14/พ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>