[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
โดย : กลุ่มพัฒนาครูฯ
เข้าชม : 695
จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของครู โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านข้อเขียน ที่เป็นข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูของตนเอง ซึ่งไม่ใช่เรียงความหรือบทความ ชื่อข้อเขียนให้ผู้เขียนเป็นผู้กำหนด วิธีการเขียนต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงของผู้เขียนเท่านั้น ขนาดของข้อเขียน ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ แต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 และข้อเขียนที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยระบุชื่อครูที่ตนเองประทับใจ ข้อเขียนนี้ต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือเคยตีพิมพ์มาก่อน หากมีบุคคลที่สามารถกล่าวอ้างถึงกรรมสิทธิ์ข้อเขียนที่ผู้ส่งข้อเขียนเข้าประกวด ผู้ส่งข้อเขียนจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถส่งข้อเขียนเข้าประกวดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 หากส่งทางไปรษณีย์ให้วงเล็บมุมซองว่า ประกวดข้อเขียนความประทับใจฯ วันครู พ.ศ.2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-2823153

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอให้โรงเรียนรับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2561 18/ก.พ./2562
      สพป.ชร.4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 11/ก.พ./2562
      มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน สพป.เชียงราย 4 8/ก.พ./2562
      โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองรับสมัครครูปฐมวัย 31/ม.ค./2562
      โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองรับสมัครครูเอกปฐมวัย 23/ม.ค./2562