[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงรายเขต 4
Click ดูประวัติ
นายทศพร เมฆอากาศ
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
Click ดูประวัติ
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงรายเขต 4
Click ดูประวัติ
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงรายเขต 4
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร