xnxx xhamster porno porno hd xnxx beeg teen porno hd porno porno german porno xnxx youporn redtube pornos redtube youjizz porno images porno bilder xxx porno
Get Adobe Flash player
     

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้477
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้819
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้2522
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4414
mod_vvisit_counterเดือนนี้14657
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17229
mod_vvisit_counterทั้งหมด686647

We have: 19 guests online
หมายเลข IP: 54.144.3.134
 , 
วันที่ 24 สิงหาคม 2016

ผู้เข้าชมตอนนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practices) 

การแก้ปัญหานักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

 

 

 

นางสาวคล้ายเดือน      นาคเสน

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนไม่ท่องสูตรคูณ

 

ความสำคัญและที่มา

                จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่คำนวณเลขผิดแลเช้าเนื่องมาจากการไม่ท่องสูตรคูณจึงทำให้การคำนวณและการคิดเลขต่าง ๆ ช้าและผิดพลาด ครูจึงเกิดแนวคิดที่ว่า การให้นักเรียนท่องสูตรคูณให้ได้จะเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถคำนวณและแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น เพราะสูตรคูณในทางคณิตศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นไปในทางที่ดี

 

จุดมุ่งหมาย

                การท่องสูตรคูณทุกวันโดยที่นักเรียนสนใจและตั้งใจ การปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจะทำให้นักเรียนจำและเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

 

ตัวแปรที่ศึกษา

                ในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย

 1. ตัวแปรอิสระ คือ นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณกับครูทุกวัน
 2. ตัวแปรตาม คือ นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณ ได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยำ

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

                การท่องสูตรคูณ หมายถึง การที่นักเรียนสอบท่องสูตรคูณทุกวันในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเก็บคะแนนด้วย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เรียนท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
 2. ผู้เรียนสามารถนำสูตรคูณไปใช้ในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว

 

 

ขอบเขตของการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 51 คน

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

                พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

 

วิธีดำเนินการวิจัย

                ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. แจ้งขั้นตอนการสอบท่องสูตรคูณ
 2. มอบหมายให้นักเรียนไปหัดท่อง
 3. ดำเนินการสุ่มนักเรียนจากคาบเรียนคณิตศาสตร์เพื่อสอบท่อง
 4. รวบรวมข้อมูล
 5. สรุปผล

 

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

 1. การทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบการคำนวณแล้วจึงให้นักเรียนท่องสูตรคูณผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถท่องแม่สูตรคูณได้ถึงแม่ 6 ทำให้การทำข้อสอบแต่ละครั้งใช้เวลานานและไม่มีความแม่นยำทำให้การสอบจึงได้คะแนนที่ออกมาได้คะแนนเพียงร้อยละ 42.5
 2. การทดสอบหลังเรียน หลังจากดำเนินการให้นักเรียนท่องสูตรคูณทุกวันโดยครูสุ่มเลือกทุกครั้งในคาบเรียนคณิตศาสตร์ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนถึงร้อยละ 78.24 และสามรถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำขึ้น
 3. ผลจากการให้นักเรียนท่องสูตรคูณเป็นประจำทุกวันทำให้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการทำแบบทดสอบเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 78.24 อีกด้วย

 

 

 

 

 

จากผลการดำเนินงาน

 1. จากการวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนไม่ท่องสูตรคูณนั้นพบว่าสามารถแก้ปัญหาการคำนวณพื้นฐานของนักเรียนได้อย่างมาก
 2. หากครูมอบหมายให้ไปท่องสูตรคูณโดยไม่ติดตามผลนักเรียนก็จะปล่อยปละละเลยแต่ถ้าหากมีการสุ่มเรียกสอบท่องในชั้นเรียนโดยที่นักเรียนไม่รู้ว่าตัวเขาจะต้องสอบท่องในคาบเรียนวันไหนจะทำให้นักเรียนสนใจที่จะท่องจำทุกวัน
 3. นักเรียนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ซึ่งสามารถท่องสูตรคูณได้และสามารถนำไปใช้ได้ แต่ก็มีนักเรียนบางส่วนแค่ท่องเพื่อนำมาสอบเท่านั้นพอสอบเสร็จก็ลืมเลยไม่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้