ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
“สูตรความสำเร็จ ปลูกรากลึกจากจิตใต้สำนึก” ส่งต่อคุณค่าสู่คุณครูผู้เป็นต้นแบบและส่งต่อให้กับอนาคตของชาติ... โดยกลุ่ม Success Kits ให้กับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาต
สันสะลีกวิทยา : 22 กรกฎาคม 2562 19:22 น.
...
โรงเรียนหนองแรดวิทยาร่วมกับโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สร้าง อย.น้อย ช่วยให้ “กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย” ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนหนองแรดวิทยา
หนองแรดวิทยา : 22 กรกฎาคม 2562 17:04 น.
...
พิธีถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
บ้านผาแล : 22 กรกฎาคม 2562 14:31 น.
...
งานอนามัยโรงเรียนบ้านห้วยลึก จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน เพื่อปลูกฝังการจัดการขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
บ้านห้วยลึก : 22 กรกฎาคม 2562 21:17 น.

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยตรวจสอบภายใน : 22 กรกฎาคม 2562 17:16 น.
...
หน่วยตรวจสอบภายในเข้ารวมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
หน่วยตรวจสอบภายใน : 22 กรกฎาคม 2562 04:59 น.
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่ว
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 22 กรกฎาคม 2562 11:17 น.
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมเมืองเทิง วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : 22 กรกฎาคม 2562 15:59 น.


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน