ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒
บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) : 2019-06-26
...
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บ้านเกี๋ยง : 2019-06-26
...
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน มีความตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด
บ้านเวียงหมอก : 2019-06-26
...
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 4 นำคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.เชียงรายเขต ๔ นิเทศก์การสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำม้าแบบ๑๐๐% พร้อมเข้าดูการสอนของครูทุกชั้นเรียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
บ้านน้ำม้า : 2019-06-26

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน