ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน อสม. และผู้นำชุมชน ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดไข้เลือดออก
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) : 19 สิงหาคม 2562 13:43 น.
...
โรงเรียนหนองแรดวิทยา จัดกิจกรรม “ ห้องสมุดมีชีวิต"วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนองแรดวิทยา เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความกล้าแสดงออก ได้ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่
หนองแรดวิทยา : 19 สิงหาคม 2562 23:23 น.
...
โรงเรียนบ้านบุญนาค จัดกิจกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน
บ้านบุญนาค : 19 สิงหาคม 2562 12:02 น.
...
โรงเรียนบ้านบุญนาค จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
บ้านบุญนาค : 19 สิงหาคม 2562 11:26 น.

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน