ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
บ้านเกี๋ยง : 26 พฤษภาคม 2563
...
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
บ้านผาแล : 25 พฤษภาคม 2563
...
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) ช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ของโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
บ้านทุ่งคำ : 19 พฤษภาคม 2563
...
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศโรงเรียนบ้านเกี๋ยง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง เงิน
บ้านเกี๋ยง : 12 พฤษภาคม 2563

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เคารพศพวางหรีดคุณพ่อสินธนา กิติลือ บิดานางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.เชียงราย เขต 4 ณ วัดพระนาคแก้ว ตำบลเวียง
กลุ่มอำนวยการ : 2 มิถุนายน 2563
...
นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมคณะติดตามการดำเนินการ ตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มนโยบายและแผน : 1 มิถุนายน 2563
...
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดต่อไว
กลุ่มอำนวยการ : 1 มิถุนายน 2563
...
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 ทุกวันก่อนเวลาทำการ เพื่อลดค
กลุ่มอำนวยการ : 25 พฤษภาคม 2563


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน