ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรา
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 14 ตุลาคม 2562 11:48 น.
...
นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประชุมคณะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 15 ตุลาคม 2562 00:34 น.
...
ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนบริ
กลุ่มนโยบายและแผน : 12 ตุลาคม 2562 19:20 น.
...
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2563
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 15 ตุลาคม 2562 01:40 น.


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน