ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
สักสันเชียงใหม่วิทยา : 19 กุมภาพันธ์ 2563
...
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่ลอย-ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี) ณ ฐานการเรียน โรงเรียน-บ้านป่ารวก ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง
บ้านป่ารวก : 19 กุมภาพันธ์ 2563
...
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ร่วมทำกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี : 18 กุมภาพันธ์ 2563
...
วันที่​13 กุมภาพันธ์​ 2563​ โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี : 18 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วม PLC ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดตั้งงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน : 21 กุมภาพันธ์ 2563
...
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
หน่วยตรวจสอบภายใน : 23 ธันวาคม 2562
...
ประชุมการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมจอมจ้อ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 (โรงเรียนวัดพระเ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 23 ธันวาคม 2562
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และกา
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 12 พฤศจิกายน 2562


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน