ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day พ่น เช็ดน้ำยาทำความสะอาดบริเวณภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไวร
กลุ่มอำนวยการ : 3 เมษายน 2563
...
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและเช็ดทำความสะอาดจุดเสี่ยงภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรและผู้มาติดต่
กลุ่มอำนวยการ : 27 มีนาคม 2563
...
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.ชร.4 และเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มนโยบายและแผน : 27 มีนาคม 2563
...
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แจ้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล
กลุ่มนโยบายและแผน : 25 มีนาคม 2563


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน