ที่ รายละเอียด
1 คำสั่งกรรมการเกลี่ยครู ที่ 14.62
2 ประกาศ-สพป.เชียงราย-เขต-4-องค์ประกอบย้าย ผอ.ร.ร. กศจ.อนุมัติ 25 ก.ค.61
3 ประกาศ-ศธจ.ชร.-เรื่อง-แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมฯ-34-ราย-รุ่นที่-1 O26
4 ประกาศร้อยละ-38-ค.-2 ครั้งที่ 1
5 ประกาศร้อยละ-38-ค-2 ครั้งที่ 2
6 ประกาศร้อยละข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล