ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา SWOT Analysis โรงเรียนบ้านห้วยลึก
บ้านห้วยลึก : 9 ธันวาคม 2562
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.ชร.เขต4 เป็นประธานในการประเมินนางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
บ้านทุ่งคำ : 9 ธันวาคม 2562
...
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
บ้านห้วยลึก : 7 ธันวาคม 2562
...
นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ขอขอบคุณชาวบ้าน หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 17 ที่ร่วมด้วยช่วยกันตลอดจนจบการแข่งขัน
บ้านงิ้วใหม่ : 3 ธันวาคม 2562

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และกา
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 12 พฤศจิกายน 2562
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 12 พฤศจิกายน 2562
...
นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรา
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 24 กันยายน 2562
...
นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประชุมคณะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 17 กันยายน 2562


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน