สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
6 สิงหาคม 2563
เปิดกรวย ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงนามถวายพระพร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียร
4 สิงหาคม 2563
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 และนายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบ
3 สิงหาคม 2563
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านตัน และโครงการ "ปลูกต้นไม้ ในใจ
30 กรกฎาคม 2563
นายบุญมี ท่าดีสม ผอ.ร.ร.เวียงเทิง รักษาราชการแทน ผอ.สพป. เชียงรายเขต ๔ มูลนิธิไทยพีบีเอส และช่อง ALTV ช่อง ๔ ทีวีเรียนสนุก ได้จัดกิจกรรม “ALTV เปิดพื้นที่การเรียนรู้สู่ชุมชน ”โรดโชว์ ณ โรงเรียนเพ

ผู้บริหารหน่วยงาน
นายทศพร เมฆอากาศ
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 113
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 124
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 118
ช่องทางแสดงความคิดเห็น / สอบถาม ชมเชย และร้องเรียน
แบบสำรวจความพึงพอใจ


ระบบงาน (E-Service)