สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
19 กรกฎาคม 2564
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ณ ห้องสโมสรข้าราชการครูฯ สพป.เชียงราย เขต ๔ วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.
19 กรกฎาคม 2564
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ระยะเวลา
23 มิถุนายน 2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง รับมอบหน้ากากอนามัยและหนังสือจากมูลนิธิยุวทูตความดี
13 พฤษภาคม 2564

ผู้บริหารหน่วยงาน
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 112
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 124
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 118
นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431
ช่องทางแสดงความคิดเห็น / สอบถาม ชมเชย และร้องเรียน
แบบสำรวจความพึงพอใจ


ระบบงาน (E-Service)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK)