สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
24 กุมภาพันธ์ 2564
ทางโรงเรียนบ้านหนองเตา ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ที่ร่วมกันสมทบทุน เพื่อจ้างครูสอนให้ครบชั้น จัดทำฐานพระและเสาธง
15 กุมภาพันธ์ 2564
อบรม New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
25 มกราคม 2564
วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยคุ นำโดยนายจักรกฤษณ์ พุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคุ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรมโครงการ

ผู้บริหารหน่วยงาน
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 112
นายทศพร เมฆอากาศ
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 113
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 124
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 118
ช่องทางแสดงความคิดเห็น / สอบถาม ชมเชย และร้องเรียน
แบบสำรวจความพึงพอใจ


ระบบงาน (E-Service)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK)