สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

17 หมู่ 20 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง

จังหวัด เชียงราย 57160

โทรศัพท์ 0-5379-5431

โทรสาร 0-5379-6139

อีเมล์ cri4@cri4.go.th

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา