สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รายการ
1 ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
2 ข่าวโรงเรียนในสังกัด
3 ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5 ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4
6 ไลน์ ผู้บริหาร
7 ไลน์ ฝ่ายบริหารสพป.ชร.4
8 ไลน์ โครงการสพท.สุจริต1
9 ไลน์ ต้านทุจริตศึกษา เชียงราย
10 ไลน์ ราชการ.ลดใช้พลังาน ปี 62
11 ไลน์ ชมรม STRONG ฯ ชร.