ข่าวเด่น

30
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

11
มีนาคม
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ฉบับที่ 30 2/2564

9
มีนาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิทย์ ศรีวะรมย์

ผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 112

vidsi2012@gmail.com

นายสมดุลย์ เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 113

charoensuk81@gmail.com

นายสมพงษ์ บุตรวัน

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

bootwan3@gmail.com

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

19
พฤษภาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

PLC กลุ่มอำนวยการ

29
เมษายน
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

25
เมษายน
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเทิง (ศปก.อ.เทิง)

20
เมษายน
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1
เมษายน
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ ๔.๐

31
มีนาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565

22
พฤษภาคม
โดย บ้านเวียงหมอก

โรงเรียนบ้านเวียงหมอกอบรมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก“พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก”

18
พฤษภาคม
โดย บ้านเกี๋ยง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง ต้อนรับนางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วยคณะ เข้านิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภ

18
พฤษภาคม
โดย บ้านเกี๋ยง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง มอบหมายให้ครูประจำชั้นแต่ละชั้นเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18
พฤษภาคม
โดย บ้านเกี๋ยง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง เป็นประธานในการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18
พฤษภาคม
โดย บ้านทุ่งคำ

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18
พฤษภาคม
โดย บ้านทุ่งคำ

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่

20
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายสมดุลย์ เจริญสุข , นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”

16
สิงหาคม
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

5
เมษายน
โดย บ้านร่องแช่

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านร่องแช่ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

18
มีนาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง

1
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือเกษียณอายุราชการ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2563

27
พฤษภาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาการให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

26
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 3 ) จำนวน 4 รายการ

26
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 3 ) จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน ในสังกัด 4 โรงเรียน แยกพิจารณา 4 รายการ

26
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 3 ) จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน ในสังกัด 4 โรงเรียน แยกพิจารณา 4 รายการ

26
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับจัดสรรใหเโรงเรียน Stand Alone ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 41 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

5
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียน Stand

5
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียน Stand Alone ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 41 โรงเรียน

11
พฤษภาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

25
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

23
มีนาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุ

18
มีนาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

8
มีนาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.เชียงร

21
กุมภาพันธ์
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีเสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

7
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

4
มีนาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

8
กุมภาพันธ์
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

6
มกราคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

8
ธันวาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

11
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

2
พฤษภาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองของ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

31
มีนาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ของ นางชไมพร ใจสุขเจริญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก

18
กุมภาพันธ์
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการรายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ โดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE

4
กุมภาพันธ์
โดย กลุ่มกฏหมายและคดี

ผลงานเพื่อขอรับเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) นายปริญญา วงศ์ขัติย์ นิติกรชำนาญการ

3
กุมภาพันธ์
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาเ

5
มกราคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

25
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 25 พ.ย. 64

19
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2564

12
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2564

21
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

15
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

17
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)