เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
# ระดับการแข่งขัน นักเรียน/ครู กรรมการ
1 เขตพื้นที่การศึกษา คลิ๊ก คลิ๊ก
2 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเชียงของ 1 คลิ๊ก คลิ๊ก
3 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเชียงของ 2 คลิ๊ก คลิ๊ก
4 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเชียงขุนตาล คลิ๊ก คลิ๊ก
5 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอพญาเม็งราย คลิ๊ก คลิ๊ก
6 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเทิง 1 คลิ๊ก คลิ๊ก
7 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเทิง 2 คลิ๊ก คลิ๊ก
8 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเวียงแก่น คลิ๊ก คลิ๊ก
9 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2565 คลิ๊ก

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมรกต อนุเคราะห์

ผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 112

นายสมดุลย์ เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 113

charoensuk81@gmail.com

นายสมพงษ์ บุตรวัน

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

bootwan3@gmail.com

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 124

wi31saitho@gmail.com

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)