ข่าวเด่น

28
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึก

30
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

11
มีนาคม
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ฉบับที่ 30 2/2564

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิทย์ ศรีวะรมย์

ผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 112

vidsi2012@gmail.com

นายสมดุลย์ เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 113

charoensuk81@gmail.com

นายสมพงษ์ บุตรวัน

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

bootwan3@gmail.com

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

2
มิถุนายน
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565

24
พฤษภาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

PLC กลุ่มอำนวยการ

19
พฤษภาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

PLC กลุ่มอำนวยการ

29
เมษายน
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

25
เมษายน
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเทิง (ศปก.อ.เทิง)

20
เมษายน
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

29
มิถุนายน
โดย บ้านเวียงหมอก

TO BE NUMBER ONE 2022 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก

27
มิถุนายน
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ฉบับที่ 22 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ

27
มิถุนายน
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 21 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น.

24
มิถุนายน
โดย บ้านเวียงหมอก

กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านเวียงหมอก

24
มิถุนายน
โดย บ้านทุ่งคำ

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

24
มิถุนายน
โดย บ้านทุ่งคำ

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

20
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายสมดุลย์ เจริญสุข , นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”

16
สิงหาคม
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

5
เมษายน
โดย บ้านร่องแช่

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านร่องแช่ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

18
มีนาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง

1
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือเกษียณอายุราชการ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2563

27
พฤษภาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาการให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

27
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

13
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

13
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

26
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 3 ) จำนวน 4 รายการ

26
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 3 ) จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน ในสังกัด 4 โรงเรียน แยกพิจารณา 4 รายการ

25
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพป.เชียงราย เข

14
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

14
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์

11
พฤษภาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

25
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

23
มีนาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุ

7
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

27
พฤษภาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

7
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

4
มีนาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

8
กุมภาพันธ์
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

6
มกราคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

22
มิถุนายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดนิเทศส่งเสริมความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อพัฒนาสมถรรณะการอ่านจาก “อ่านได้” สู่ “อ่านเป็น” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทร

17
มิถุนายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ปรับปรุงจาก มาตรฐานห้องสมุด โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

9
มิถุนายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

9
มิถุนายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยใช้ CIPPIEST Model เพื่อประเมินโครงการนิเทศพ

24
พฤษภาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการรูปแบบรายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โดยการฝึกอบรมและการนิเทศแบบคลินิค

2
พฤษภาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองของ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

25
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 25 พ.ย. 64

19
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2564

12
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2564

21
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

15
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

17
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)