ข่าวเด่น

4
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้วยกระบวนการนิเทศแบบพีดีอาร์อีพี (PDREP)

9
สิงหาคม
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านใหม่ รับสมัครเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

28
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึก

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมรกต อนุเคราะห์

ผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 112

นายสมดุลย์ เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 113

charoensuk81@gmail.com

นายสมพงษ์ บุตรวัน

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

bootwan3@gmail.com

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 124

wi31saitho@gmail.com

6
กรกฎาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเทิง ครั้งที่ 7/2565

5
กรกฎาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

PLC กลุ่มอำนวยการ

2
มิถุนายน
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565

24
พฤษภาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

PLC กลุ่มอำนวยการ

19
พฤษภาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

PLC กลุ่มอำนวยการ

29
เมษายน
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

30
กันยายน
โดย บ้านทุ่งคำ

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3

27
กันยายน
โดย บ้านร่องแช่

โรงเรียนบ้านร่องแช่ดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการนายสุทิน เทียมสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่

23
กันยายน
โดย บ้านทุ่งคำ

คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ

23
กันยายน
โดย บ้านทุ่งคำ

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ

23
กันยายน
โดย บ้านทุ่งคำ

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบหนังสือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ

20
กันยายน
โดย บ้านร่องแช่

โรงเรียนบ้านร่องแช่ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

20
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายสมดุลย์ เจริญสุข , นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”

16
สิงหาคม
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

5
เมษายน
โดย บ้านร่องแช่

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านร่องแช่ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

18
มีนาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง

1
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือเกษียณอายุราชการ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2563

27
พฤษภาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาการให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

16
สิงหาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

1
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

27
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

13
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

13
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

26
เมษายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 3 ) จำนวน 4 รายการ

7
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานทั่วไป สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

5
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

29
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (นักวิชาการพัสดุ

2
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งแตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศ

11
สิงหาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นต

5
สิงหาคม
โดย บ้านปล้องส้าน

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565

5
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

9
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

4
สิงหาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎคม 2565

7
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

5
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

7
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

4
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยกระบวนการนิเทศแบ

4
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการนิเทศการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

3
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

29
กันยายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการศึกษาชั้นเรียนเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

28
กันยายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

27
กันยายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การนิเทศแบบคลินิกเน้นพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

25
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 25 พ.ย. 64

19
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2564

12
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2564

21
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

15
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

17
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)