...

ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวรอบรั้วโรงเรียนในสังกัด

...
ประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ โดยมี นายมรกต อนุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ เป็นประธานในพิธี

...
ต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านบุญนาค นำโดย นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน (Banboonnak Safety Leaming Center) เพื่อแลกเปลี่ยน และนำประสบการณ์ไปพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการขับเคลื่อนตามกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก สถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องประชุมดอกบุญนาค โรงเรียนบ้านบุญนาค ตหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เลขที่ 17 หมู่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

0-5379-5431

cri4@cri4.go.th

0-5379-6139

เพจ สพป.เชียงราย เขต 4

ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมายเลขภายใน)

ต่อ 112 : ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

ต่อ 113 : นายสมดุลย์ เจริญสุข

ต่อ 118 : นายสมพงษ์ บุตรวัน

ต่อ 124 : จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

ต่อ 108 : หน้าห้อง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

ต่อ 101 : กลุ่มอำนวยการ

ต่อ 104: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ต่อ 105: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ต่อ 102 ,106: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ 115: งานพัสดุ ครุภัณฑ์

ต่อ 107: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ต่อ 114: หน่วยตรวจสอบภายใน

ต่อ 116: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ 117: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

ต่อ 120: กลุ่มนโยบายและแผน

ต่อ 110: ห้องประชุมภูชี้ฟ้า

© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4