ระบบข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับส่งข่าวไปยังหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป

*หมายเหตุ หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.053795431 ต่อ 117

คู่มือข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าว

สถิติการส่งข่าวของกลุ่มงานภายใน และโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4