CRI4 NEWS

...
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพืื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้า่รวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพืื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดเลำพูน