ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
ประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ โดยมี นายมรกต อนุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ เป็นประธานในพิธี

...
ต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านบุญนาค นำโดย นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน (Banboonnak Safety Leaming Center) เพื่อแลกเปลี่ยน และนำประสบการณ์ไปพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการขับเคลื่อนตามกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก สถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องประชุมดอกบุญนาค โรงเรียนบ้านบุญนาค ตหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย