ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

    นายวงศ์ไทย  บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อชี้แจง ผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขอมติระเบียบทรงผมและระเบียบวินัยนักเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
คลิปกิจกรรมครั้งนี้ >>>
https://youtu.be/cwkLtWC1NAs
ภาพ : คณะครู ข่าว : จักรินทร์

...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนริมโขงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนริมโขงวิทยา ได้จัด “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566” เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 11 ทุนโดยคัดเลือกจากนักเรียนแต่ละชั้นตั้งแต่อนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะและยากจน