ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
คณะครูร่วมพัฒนาสื่อตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL

คณะครูร่วมพัฒนาสื่อตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL

       โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนแกนนำในการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ได้ดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง Brian Based Learning (BBL) ซึ่งมีนางสาวนิกิจสุดา เตรียมทนะและนางสุพรรณี  อุดมโชครุ่งเรือง ครูอนุบาลเป็นวิทยากรนำในการจัดทำสื่อการสอนครั้งนี้ มีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก  โดยกิจกรรมการพัฒนาสื่อการสอนจะดำเนินต่อเนื่องในสัปดาห์ตลอดเดือนกันยายนนี้

ภาพ : คณะครู ข่าว : จักรินทร์

...
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 66
...
ขอขอบคุณเงินทุนการศึกษาจากคุณศุภดาลัด

ในนามโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม นำโดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม  ขอขอบคุณคุณศุภดาลัด ธรรมวงศ์ เจ้าของและผู้จัดการบริษัทเอส ทู พร์อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม จำนวน 9 ทุนการศึกษา  เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท และแจกไอศกรีมให้นักเรียน เนื่องในวันเกิดที่ 9 กันยายน 2566

“โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล ทุกคนมีส่วนร่วม” ภายใต้การบริหารงานอย่างมีคุณภาพโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน