ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"2566
...
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนริมโขงวิทยาและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไทลื้อคิดส์ชุมชนบ้านหาดบ้าย จัดอบรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในการขยายพันธุ์และการรักษาต้นฮ่อมอย่างมีส่วนร่วม โดยนายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไทลื้อคิดส์ชุมชนบ้านหาดบ้าย  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลายลื้อ  by อรประวี (คุณอรประวี ธรรมวงค์) และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารไทลื้อ (คุณสนอง จันต๊ะคาด) โดยได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) ภายใต้โครงการ Community Bank

...
การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่  2