ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
ประชาสัมพันธ์การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

นายสมเกียรติ  ชอบผล  รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวัง พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์  สุภาพทรง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทาการศึกษา และ นายนพพร   แสงอาทิตย์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   สพฐ.  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)  ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน  2566