ต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบุญนาค นำโดย นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน (Banboonnak Safety Leaming Center) เพื่อแลกเปลี่ยน และนำประสบการณ์ไปพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการขับเคลื่อนตามกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก สถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องประชุมดอกบุญนาค โรงเรียนบ้านบุญนาค ตหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย