การตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ผ่านเวปไซด์ http://103.205.161.147 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โพสเมื่อ 31 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

การตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ผ่านเวปไซด์ http://103.205.161.147  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4