ประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ โดยมี นายมรกต อนุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ เป็นประธานในพิธี