ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบุญนาค ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบนโยบายและมาตรการต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบุญนาค ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย