"รับมอบทุนการศึกษา"
โพสเมื่อ 4 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

4 กันยายน 2566 นางอารยา พลเยี่ยม รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษาจาก คุณลือชา วรวิวรรธน์ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และผู้ใหญ่ใจดี จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท ณ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ทางโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน ชุมชนบ้านต้าตลาดเสมอมา