ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โพสเมื่อ 6 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯพร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะติดตามจาก สพฐ นำโดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษาสำนักวิชาการและมาตรฐาน และคณะ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย