โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2566
โพสเมื่อ 6 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์” ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยใช้กระบวนการโค้ช โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2566  และพร้อมมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช  จากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)