พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโครงการ D.A.R.E
โพสเมื่อ 6 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

        วันที่ 6 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องได้จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจเขตต์ตะวัน ยั่งยืนวณิชกุล มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรในครั้งนี้