ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,สำนักงาน,งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ
โพสเมื่อ 13 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,สำนักงาน,งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ