การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน)
โพสเมื่อ 13 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้นายอัตถศาสตร์  ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ดร.อนันต์  พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร