โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 66
โพสเมื่อ 13 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา และขอขอบคุณ หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในวันที่ 11 กันยายน 2566 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.327267343013801