การประชุมการสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนและแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โพสเมื่อ 13 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ นายกฤษฏิ์  การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนและแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย