ห้วยลึกคว้า AA การประเมินความโปร่งใส ITA 2566
โพสเมื่อ 14 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ห้วยลึก คว้ารางวัล AA ด้วยคะแนน 98.02 ITA Online 2566

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนน 98.02 ระดับ AA