การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
โพสเมื่อ 14 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ นายศุภชัย  กันทะเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนายสุรินทร์  สว่างอารมณ์ ผอ.สนผ.สพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร