มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้ามาสรุปผลและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้การพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านภาษาไทย 4 ปี
โพสเมื่อ 15 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้ามาสรุปผลและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้การพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านภาษาไทย 4 ปี และได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3