การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักคอตีบ และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
โพสเมื่อ 16 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านบุญนาค ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หงาว ในการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักคอตีบ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ทางโรงเรียนบ้านบุญนาค ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หงาว เป็นอย่างสูง