กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กฏหมายจราจร และตัดผมนักเรียน
โพสเมื่อ 18 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ทาง" โครงการ “Army Barber Delivery” เพื่อลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยการสนันสนุนจาก....นายอำเภอเวียงแก่น ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3213 และทีมงานช่างตัดผมจิตอาสา อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น.....ที่มาให้ความรู้เรื่อง...การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กฎระเบียบแถว และ กฎระเบียบจราจร ความปลอดภัยทางถนน และตัดผมให้กับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ....ทางโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์...ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้