ประกาศรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
โพสเมื่อ 18 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4