การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา รุ่น 135
โพสเมื่อ 18 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา รุ่น 135

    วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายประทีป  ชาสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแรดวิทยา   เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการส่งครูอาสาสมัครผู้สอนหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps Thailand)ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps Thailand) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองแรดวิทยา  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองแรดวิทยา เพื่อชี้แจงแนวทางในการส่งอาสาสมัครผู้สอน ชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองแรดวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย