ศึกษาการจัดการเรียนการสอน Thinking School โรงเรียน อบจ.เชียงราย
โพสเมื่อ 19 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ศึกษาการจัดการเรียนการสอน Thinking School โรงเรียน อบจ.เชียงราย

    นายพิษณุ  พลอยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก นำคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ศราวุธ  สุตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับและนำพาคณะครูศึกษาห้องเรียนในชั้นประถมศึกษา เปิดห้องเรียนให้เข้าไปสังเกตการสอน ดูผลงานนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา (3 หลักสูตร 22 โปรแกรม)  ทางโรงเรียนบ้านห้วยลึก ขอขอบพระคุณ ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์และคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มา ณ โอกาสนี้
ภาพ : คณะครู ข่าว : จักรินทร์