การประเมินผลพัฒนามาตรฐานข้าราชการครู (PA) 2566
โพสเมื่อ 20 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement:PA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ประธานกรรมการ ,โดยได้รับเกียรติจาก นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง กรรมการ และนางสุนันทา จันตา ครูโรงเรียนบ้านเกี๋ยง กรรมการ