ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA
โพสเมื่อ 21 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566  โรงเรียนริมโขงวิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ประจำปีงบประมาณ 2565  ขอขอบพระคุณ นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่านผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยา  นายวัลลภ  ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  นายบัณฑิต  บริบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒินายสวัสดิ แสงงามและนางประภัสสร ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ที่ประเมินด้วยกัลยามิตร