กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566
โพสเมื่อ 21 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนริมโขงวิทยา  มอบหมายให้  ครูศิริธนัญญา โท่นขัด ครูเกศินีย์อุดมพันธ์ และครูวุฒิชัย ยอดบุญเรือง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” และรับมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทลื้อคิดส์ โรงเรียนริมโขงวิทยา  เนื่องจากได้เข้าร่วมส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน พัฒนาด้านการจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าและสร้างความมั่นคงให้แก่รากฐานของประเทศ