ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement:PA) ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ 21 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 20 กันยายน 2666 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง พร้อมด้วย
นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
และนางสาววรัญญา ถาหมี ครูโรงเรียนบ้านห้วยซ้อ เป็นคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(Performance Agreement:PA) ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย