ฉีดวัคซีนนักเรียน ป.6 และนักเรียนหญิง ป.5
โพสเมื่อ 22 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเทิงได้มาฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนบ้านทุ่งโห้งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้