เข้าร่วมกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน ประจำปี 2566
โพสเมื่อ 25 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “อุ้ยสอนหลาน” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น(เทศบาลตำบลม่วงยาย) ในกิจกรรมประกอบด้วย การทำอาหารเมือง การทำดอกไม้ การทำตะแกรงใส่ขวด ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย) และรับมอบชุดอุปกรณ์กีฬาจาก.... ชมรมกตัญญู พ่อกำนันบุญทา ชินะข่าย และ พ่อกำนันบุญชู ทิพย์ตา ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้