อบรมขยายผลให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า : EF ( Executive Function)
โพสเมื่อ 26 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 26 กันยายน 2566 นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง พร้อมทีมวิทยากรครูปฐมวัย ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรขยายผลให้ความรู้ อบรมเรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า : EF ( Executive Function) ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ณ โรงเรียนบ้านดอยลานพิทยา ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1