มุทิิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2566
โพสเมื่อ 29 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน กับคุณครูสุริยา เดชเจริญ ครูเกษียณ อายุราชการโรงเรียนริมโขงวิทยา เข้าร่วมงาน “เกษียณเกษมสันต์ รางวัลเรือจ้าง” มุทิิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2566 ที่ได้สร้างคุณงามความดี ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่สุจริต  และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ มีคุณภาพ ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4